Výsledky žrebovania

49. stávkový týždeň dátum žrebovania: 9. december 2018 (nedeľa)

Joker Jackpot: 406 862,30 €

Vyžrebované čísla:

5 2 0 8 3 5

75 804,00 €

417 999,80 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 520835 0 0,00 €
II. 20835 0 3 300,00 €
III. 0835 6 330,00 €
IV. 835 139 33,00 €
V. 35 1385 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.