Výsledky žrebovania

34. stávkový týždeň dátum žrebovania: 20. august 2014 (streda) 4 735 637,40 €

Loto 1. ťah Jackpot: 1 834 423,70 €

Vyžrebované čísla:

3 19 23 27 42 44 33

Vyžrebované čísla podľa poradia:

42, 23, 44, 27, 19, 3, 33

525 045,50 €

1 931 557,13 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****6 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 7 875,60 €
III. 5 14 843,80 €
IV. 4 803 21,20 €
V. 3 14888 3,50 €
Loto 2. ťah Jackpot: 995 381,69 €

Vyžrebované čísla:

5 24 25 27 35 36 46

Vyžrebované čísla podľa poradia:

25, 24, 5, 27, 35, 36, 46

1 092 515,12 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****6 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 9 1 312,60 €
IV. 4 529 32,20 €
V. 3 12455 4,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.