Výsledky žrebovania

17. stávkový týždeň dátum žrebovania: 26. apríl 2017 (streda)

Loto 1. ťah Jackpot: 892 465,60 €

Vyžrebované čísla:

8 14 18 32 38 47 11

Vyžrebované čísla podľa poradia:

8, 38, 47, 32, 14, 18, 11

503 805,00 €

988 206,10 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 6 1 259,50 €
IV. 4 494 24,40 €
V. 3 + 1 579 15,60 €
VI. 2 + 1 6296 5,00 €
VII. 3 7915 4,50 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

22 30 31 38 39 41 17

Vyžrebované čísla podľa poradia:

38, 22, 41, 30, 39, 31, 17

600 761,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 5 250,00 €
IV. 4 405 25,00 €
V. 3 + 1 512 10,00 €
VI. 2 + 1 5600 5,00 €
VII. 3 6811 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.