Výsledky žrebovania

36. stávkový týždeň dátum žrebovania: 2. september 2015 (streda) 7 390 516,82 €

Loto 1. ťah Jackpot: 1 136 704,44 €

Vyžrebované čísla:

7 13 20 30 36 47 35

Vyžrebované čísla podľa poradia:

13, 47, 20, 30, 36, 7, 35

495 682,20 €

1 228 405,65 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****4 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 6 1 858,80 €
IV. 4 528 30,50 €
V. 3 10563 4,60 €
Loto 2. ťah Jackpot: 491 532,88 €

Vyžrebované čísla:

15 20 26 27 37 48 33

Vyžrebované čísla podľa poradia:

48, 27, 15, 20, 26, 37, 33

583 234,09 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****4 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 8 1 394,10 €
IV. 4 489 32,90 €
V. 3 10057 4,90 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.