Výsledky žrebovania

42. stávkový týždeň dátum žrebovania: 18. október 2017 (streda)

Loto 1. ťah Jackpot: 500 000,00 €

Vyžrebované čísla:

1 2 15 22 37 38 39

Vyžrebované čísla podľa poradia:

38, 2, 37, 22, 15, 1, 39

473 076,00 €

641 922,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 5 676,90 €
III. 5 3 2 365,30 €
IV. 4 426 26,60 €
V. 3 + 1 508 16,70 €
VI. 2 + 1 5422 5,40 €
VII. 3 7519 4,50 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

4 7 21 29 40 48 8

Vyžrebované čísla podľa poradia:

7, 29, 48, 40, 21, 4, 8

594 615,20 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 15 250,00 €
IV. 4 489 25,00 €
V. 3 + 1 626 10,00 €
VI. 2 + 1 6920 5,00 €
VII. 3 8170 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.