Výsledky žrebovania

34. stávkový týždeň dátum žrebovania: 24. august 2016 (streda) 9 542 851,42 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

8 24 27 29 40 42 35

Vyžrebované čísla podľa poradia:

29, 40, 8, 42, 24, 27, 35

432 430,40 €

408 107,60 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****6 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 6 1 621,60 €
IV. 4 476 29,50 €
V. 3 9326 4,60 €
Loto 2. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

23 24 27 40 42 49 13

Vyžrebované čísla podľa poradia:

23, 24, 49, 42, 27, 40, 13

408 107,60 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****6 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 6 486,40 €
III. 5 8 1 216,20 €
IV. 4 356 39,40 €
V. 3 7266 5,90 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.