Výsledky žrebovania

25. stávkový týždeň dátum žrebovania: 21. jún 2017 (streda)

Loto 1. ťah Jackpot: 826 522,70 €

Vyžrebované čísla:

3 12 23 24 38 42 14

Vyžrebované čísla podľa poradia:

3, 42, 23, 12, 24, 38, 14

476 241,00 €

917 227,50 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 10 714,30 €
IV. 4 498 22,90 €
V. 3 + 1 608 14,00 €
VI. 2 + 1 5508 5,40 €
VII. 3 8072 4,20 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

2 16 32 36 43 46 30

Vyžrebované čísla podľa poradia:

2, 43, 32, 36, 16, 46, 30

595 248,20 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 4 250,00 €
IV. 4 416 25,00 €
V. 3 + 1 373 10,00 €
VI. 2 + 1 4146 5,00 €
VII. 3 6972 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.