Výsledky žrebovania

51. stávkový týždeň dátum žrebovania: 21. december 2014 (nedeľa) 4 258 540,12 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

3 6 14 30 42 48 18

Vyžrebované čísla podľa poradia:

42, 3, 6, 14, 30, 48, 18

644 464,80 €

461 116,20 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****6 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 14 1 035,70 €
IV. 4 725 28,80 €
V. 3 13951 4,60 €
Loto 2. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

12 21 39 42 45 46 38

Vyžrebované čísla podľa poradia:

45, 12, 21, 46, 42, 39, 38

461 116,20 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****6 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 13 1 115,40 €
IV. 4 695 30,10 €
V. 3 14309 4,50 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.