Výsledky žrebovania

48. stávkový týždeň dátum žrebovania: 26. november 2014 (streda) 4 052 498,34 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

2 20 21 27 28 37 48

Vyžrebované čísla podľa poradia:

27, 2, 20, 37, 28, 21, 48

499 797,20 €

424 949,30 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****2 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 10 1 124,50 €
IV. 4 743 21,80 €
V. 3 13856 3,60 €
Loto 2. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

11 17 31 32 38 49 47

Vyžrebované čísla podľa poradia:

11, 17, 49, 31, 32, 38, 47

424 949,30 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****2 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 5 2 249,00 €
IV. 4 519 31,20 €
V. 3 10973 4,50 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.