Výsledky žrebovania

30. stávkový týždeň dátum žrebovania: 26. júl 2015 (nedeľa) 6 645 853,65 €

Loto 1. ťah Jackpot: 523 609,81 €

Vyžrebované čísla:

7 11 15 37 38 42 36

Vyžrebované čísla podľa poradia:

11, 42, 38, 7, 37, 15, 36

656 181,60 €

464 045,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****79 0 0,00 €
Bonus 6 + *****9 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 18 820,20 €
IV. 4 823 25,90 €
V. 3 15528 4,20 €
Loto 2. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

1 6 18 28 31 44 12

Vyžrebované čísla podľa poradia:

31, 18, 1, 28, 44, 6, 12

464 045,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****79 0 0,00 €
Bonus 6 + *****9 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 2 4 921,30 €
III. 5 13 1 135,60 €
IV. 4 816 26,10 €
V. 3 13825 4,70 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.