Výsledky žrebovania

49. stávkový týždeň dátum žrebovania: 7. december 2016 (streda) 11 043 722,50 €

Loto 1. ťah Jackpot: 785 962,38 €

Vyžrebované čísla:

2 9 12 30 34 35 7

Vyžrebované čísla podľa poradia:

34, 2, 30, 35, 9, 12, 7

446 864,80 €

868 632,37 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****6 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 5 2 010,80 €
IV. 4 491 29,50 €
V. 3 9964 4,40 €
Loto 2. ťah Jackpot: 1 026 509,88 €

Vyžrebované čísla:

6 9 11 22 37 44 32

Vyžrebované čísla podľa poradia:

9, 44, 11, 37, 6, 22, 32

1 109 179,87 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****6 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 6 702,90 €
III. 5 22 457,00 €
IV. 4 813 17,80 €
V. 3 11428 3,90 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.