Výsledky žrebovania

43. stávkový týždeň dátum žrebovania: 22. október 2014 (streda) 5 103 613,39 €

Loto 1. ťah Jackpot: 393 221,69 €

Vyžrebované čísla:

3 16 19 33 44 49 12

Vyžrebované čísla podľa poradia:

44, 16, 33, 19, 3, 49, 12

513 889,60 €

488 291,27 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****9 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 7 708,30 €
III. 5 24 481,70 €
IV. 4 912 18,30 €
V. 3 14755 3,40 €
Loto 2. ťah Jackpot: 1 641 496,43 €

Vyžrebované čísla:

10 20 23 24 33 49 39

Vyžrebované čísla podľa poradia:

33, 10, 24, 49, 20, 23, 39

1 736 566,01 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****9 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 8 1 445,30 €
IV. 4 603 27,60 €
V. 3 12007 4,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.