Výsledky žrebovania

38. stávkový týždeň dátum žrebovania: 17. september 2014 (streda) 4 410 022,95 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

6 9 18 19 45 47 33

Vyžrebované čísla podľa poradia:

47, 18, 6, 45, 19, 9, 33

501 477,20 €

425 369,30 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****1 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 7 522,10 €
III. 5 5 2 256,60 €
IV. 4 698 23,30 €
V. 3 13334 3,70 €
Loto 2. ťah Jackpot: 1 280 870,75 €

Vyžrebované čísla:

19 23 35 43 47 49 12

Vyžrebované čísla podľa poradia:

19, 43, 49, 35, 23, 47, 12

1 373 644,04 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****1 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 5 2 256,60 €
IV. 4 500 32,50 €
V. 3 10539 4,70 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.