Výsledky žrebovania

26. stávkový týždeň dátum žrebovania: 29. jún 2016 (streda) 9 455 632,55 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

6 10 11 18 25 37 36

Vyžrebované čísla podľa poradia:

10, 25, 18, 37, 6, 11, 36

430 576,00 €

407 644,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****7 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 6 458,60 €
III. 5 3 3 229,30 €
IV. 4 583 24,00 €
V. 3 9905 4,30 €
Loto 2. ťah Jackpot: 642 240,01 €

Vyžrebované čísla:

2 6 7 16 32 35 3

Vyžrebované čísla podľa poradia:

6, 16, 2, 32, 7, 35, 3

721 896,57 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****7 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 6 458,60 €
III. 5 5 1 937,50 €
IV. 4 556 25,10 €
V. 3 10343 4,10 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.