Výsledky žrebovania

42. stávkový týždeň dátum žrebovania: 23. október 2016 (nedeľa) 10 293 944,97 €

Loto 1. ťah Jackpot: 376 973,71 €

Vyžrebované čísla:

1 22 26 31 39 42 45

Vyžrebované čísla podľa poradia:

22, 26, 39, 31, 42, 1, 45

545 076,00 €

477 812,77 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****7 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 8 176,10 €
III. 5 9 1 362,60 €
IV. 4 588 30,10 €
V. 3 10744 5,00 €
Loto 2. ťah Jackpot: 617 521,21 €

Vyžrebované čísla:

5 21 30 37 44 46 20

Vyžrebované čísla podľa poradia:

30, 37, 46, 44, 21, 5, 20

718 360,27 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****7 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 8 176,10 €
III. 5 9 1 362,60 €
IV. 4 531 33,30 €
V. 3 10454 5,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.