Výsledky žrebovania

17. stávkový týždeň dátum žrebovania: 26. apríl 2015 (nedeľa) 8 136 691,87 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

24 27 33 42 44 48 21

Vyžrebované čísla podľa poradia:

27, 48, 44, 42, 33, 24, 21

695 180,80 €

473 795,20 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****27 0 0,00 €
Bonus 6 + *****7 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 11 1 421,90 €
IV. 4 668 33,80 €
V. 3 12859 5,40 €
Loto 2. ťah Jackpot: 1 067 630,97 €

Vyžrebované čísla:

4 13 20 23 38 40 43

Vyžrebované čísla podľa poradia:

23, 40, 13, 20, 4, 38, 43

1 196 239,42 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****27 0 0,00 €
Bonus 6 + *****7 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 24 651,70 €
IV. 4 885 25,50 €
V. 3 16007 4,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.