Výsledky žrebovania

50. stávkový týždeň dátum žrebovania: 17. december 2017 (nedeľa)

Loto 1. ťah Jackpot: 500 000,00 €

Vyžrebované čísla:

10 11 14 18 20 30 34

Vyžrebované čísla podľa poradia:

20, 18, 14, 11, 30, 10, 34

585 344,00 €

675 603,20 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 7 024,10 €
III. 5 14 627,10 €
IV. 4 650 21,60 €
V. 3 + 1 565 18,60 €
VI. 2 + 1 6549 5,60 €
VII. 3 9942 4,20 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

4 20 21 26 27 44 19

Vyžrebované čísla podľa poradia:

21, 4, 20, 27, 26, 44, 19

617 068,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 8 250,00 €
IV. 4 456 25,00 €
V. 3 + 1 832 10,00 €
VI. 2 + 1 8612 5,00 €
VII. 3 9661 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.