Výsledky žrebovania

5. stávkový týždeň dátum žrebovania: 28. január 2015 (streda) 4 610 843,11 €

Loto 1. ťah Jackpot: 325 719,53 €

Vyžrebované čísla:

2 14 17 32 41 47 8

Vyžrebované čísla podľa poradia:

17, 32, 2, 41, 14, 47, 8

501 838,40 €

425 459,60 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****5 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 7 527,50 €
III. 5 11 1 026,40 €
IV. 4 675 24,10 €
V. 3 12293 4,00 €
Loto 2. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

8 23 30 33 40 42 43

Vyžrebované čísla podľa poradia:

40, 23, 30, 42, 33, 8, 43

425 459,60 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****5 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 5 2 258,20 €
IV. 4 614 26,50 €
V. 3 11575 4,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.