Výsledky žrebovania

39. stávkový týždeň dátum žrebovania: 28. september 2016 (streda) 9 892 190,54 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

1 31 36 38 41 44 45

Vyžrebované čísla podľa poradia:

31, 1, 44, 36, 41, 38, 45

428 092,00 €

407 023,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****2 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 5 1 926,40 €
IV. 4 313 44,40 €
V. 3 7139 5,90 €
Loto 2. ťah Jackpot: 392 405,74 €

Vyžrebované čísla:

5 29 34 38 43 46 27

Vyžrebované čísla podľa poradia:

43, 46, 34, 29, 5, 38, 27

471 602,76 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****2 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 9 1 070,20 €
IV. 4 396 35,10 €
V. 3 8128 5,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.