Výsledky žrebovania

40. stávkový týždeň dátum žrebovania: 1. október 2014 (streda) 4 684 636,46 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

4 19 24 26 29 40 39

Vyžrebované čísla podľa poradia:

19, 4, 40, 24, 26, 29, 39

493 398,50 €

423 349,63 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****3 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 8 1 387,60 €
IV. 4 688 23,30 €
V. 3 12802 3,80 €
Loto 2. ťah Jackpot: 1 424 675,76 €

Vyžrebované čísla:

8 13 18 20 43 47 25

Vyžrebované čísla podľa poradia:

43, 8, 18, 13, 20, 47, 25

1 515 954,49 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****3 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 9 1 233,40 €
IV. 4 509 31,50 €
V. 3 11083 4,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.