Výsledky žrebovania

29. stávkový týždeň dátum žrebovania: 20. júl 2016 (streda) 9 813 476,69 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

3 14 17 24 43 49 36

Vyžrebované čísla podľa poradia:

43, 49, 17, 3, 14, 24, 36

451 048,00 €

412 762,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****4 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 5 2 029,70 €
IV. 4 466 31,40 €
V. 3 9167 4,90 €
Loto 2. ťah Jackpot: 828 534,67 €

Vyžrebované čísla:

2 5 18 34 41 48 14

Vyžrebované čísla podľa poradia:

41, 34, 48, 18, 2, 5, 14

911 978,55 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****4 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 6 1 691,40 €
IV. 4 482 30,40 €
V. 3 8415 5,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.