Výsledky žrebovania

44. stávkový týždeň dátum žrebovania: 29. október 2014 (streda) 5 228 993,57 €

Loto 1. ťah Jackpot: 465 569,37 €

Vyžrebované čísla:

11 18 22 26 31 48 40

Vyžrebované čísla podľa poradia:

22, 48, 26, 18, 11, 31, 40

500 902,50 €

558 236,34 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****3 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 7 513,50 €
III. 5 15 751,30 €
IV. 4 628 25,90 €
V. 3 11689 4,20 €
Loto 2. ťah Jackpot: 1 713 844,11 €

Vyžrebované čísla:

6 10 20 35 38 40 45

Vyžrebované čísla podľa poradia:

10, 35, 6, 38, 20, 40, 45

1 806 511,08 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****3 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 11 1 024,50 €
IV. 4 708 22,90 €
V. 3 12095 4,10 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.