Výsledky žrebovania

20. stávkový týždeň dátum žrebovania: 20. máj 2018 (nedeľa)

Loto 1. ťah Jackpot: 2 580 152,30 €

Vyžrebované čísla:

7 11 30 34 43 49 42

Vyžrebované čísla podľa poradia:

34, 30, 11, 43, 7, 49, 42

563 827,00 €

2 687 488,30 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 8 1 057,10 €
IV. 4 468 28,90 €
V. 3 + 1 535 18,90 €
VI. 2 + 1 5435 6,50 €
VII. 3 8870 4,50 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

4 10 24 41 43 44 25

Vyžrebované čísla podľa poradia:

24, 43, 4, 44, 10, 41, 25

612 765,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 5 250,00 €
IV. 4 434 25,00 €
V. 3 + 1 531 10,00 €
VI. 2 + 1 6515 5,00 €
VII. 3 8128 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.