Výsledky žrebovania

17. stávkový týždeň dátum žrebovania: 1. máj 2016 (nedeľa) 8 656 300,68 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

5 9 15 29 38 42 44

Vyžrebované čísla podľa poradia:

38, 5, 42, 9, 29, 15, 44

539 683,20 €

780 575,81 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****1 0 0,00 €
I. 6 1 680 734,41 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 10 1 214,20 €
IV. 4 711 24,60 €
V. 3 12518 4,30 €
Loto 2. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

3 8 20 22 29 35 7

Vyžrebované čísla podľa poradia:

8, 29, 22, 20, 3, 35, 7

434 920,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****1 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 10 1 214,20 €
IV. 4 677 25,90 €
V. 3 12693 4,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.