Výsledky žrebovania

42. stávkový týždeň dátum žrebovania: 19. október 2014 (nedeľa) 5 044 831,71 €

Loto 1. ťah Jackpot: 359 818,87 €

Vyžrebované čísla:

2 16 22 24 28 30 31

Vyžrebované čísla podľa poradia:

24, 30, 2, 28, 22, 16, 31

618 192,40 €

474 184,47 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****0 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 16 869,30 €
IV. 4 772 26,00 €
V. 3 14449 4,20 €
Loto 2. ťah Jackpot: 1 608 093,61 €

Vyžrebované čísla:

10 12 32 35 36 42 24

Vyžrebované čísla podľa poradia:

36, 10, 32, 12, 42, 35, 24

1 722 459,21 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****0 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 9 1 545,40 €
IV. 4 731 27,40 €
V. 3 13115 4,70 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.