Výsledky žrebovania

27. stávkový týždeň dátum žrebovania: 5. júl 2015 (nedeľa) 9 571 397,65 €

Loto 1. ťah Jackpot: 1 074 334,53 €

Vyžrebované čísla:

3 5 12 13 26 35 24

Vyžrebované čísla podľa poradia:

3, 5, 26, 13, 12, 35, 24

643 482,40 €

1 193 378,78 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****62 0 0,00 €
Bonus 6 + *****2 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 22 658,10 €
IV. 4 1143 18,20 €
V. 3 18278 3,50 €
Loto 2. ťah Jackpot: 3 065 973,59 €

Vyžrebované čísla:

13 24 35 36 43 44 47

Vyžrebované čísla podľa poradia:

13, 24, 35, 43, 36, 44, 47

2 985 017,84 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****62 0 0,00 €
Bonus 6 + *****2 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 11 1 316,20 €
IV. 4 573 36,40 €
V. 3 11328 5,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.