Výsledky žrebovania

35. stávkový týždeň dátum žrebovania: 31. august 2014 (nedeľa) 4 935 267,45 €

Loto 1. ťah Jackpot: 1 944 812,01 €

Vyžrebované čísla:

5 6 36 38 39 49 33

Vyžrebované čísla podľa poradia:

38, 36, 49, 39, 5, 6, 33

572 082,00 €

2 050 647,18 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****4 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 10 1 287,10 €
IV. 4 470 39,50 €
V. 3 10577 5,40 €
Loto 2. ťah Jackpot: 1 105 770,00 €

Vyžrebované čísla:

4 18 21 29 46 48 13

Vyžrebované čísla podľa poradia:

18, 4, 21, 29, 46, 48, 13

1 211 605,17 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****4 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 4 3 217,90 €
IV. 4 677 27,40 €
V. 3 11900 4,80 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.