Výsledky žrebovania

13. stávkový týždeň dátum žrebovania: 29. marec 2015 (nedeľa) 5 751 750,55 €

Loto 1. ťah Jackpot: 938 745,59 €

Vyžrebované čísla:

4 8 9 25 37 42 43

Vyžrebované čísla podľa poradia:

4, 8, 42, 25, 37, 9, 43

581 182,70 €

1 046 264,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****8 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 16 817,20 €
IV. 4 921 20,50 €
V. 3 16718 3,40 €
Loto 2. ťah Jackpot: 759 187,19 €

Vyžrebované čísla:

1 18 25 32 41 47 46

Vyžrebované čísla podľa poradia:

47, 1, 25, 41, 18, 32, 46

866 706,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****8 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 11 1 188,70 €
IV. 4 689 27,40 €
V. 3 12206 4,70 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.