Výsledky žrebovania

21. stávkový týždeň dátum žrebovania: 24. máj 2015 (nedeľa) 8 728 346,36 €

Loto 1. ťah Jackpot: 598 117,02 €

Vyžrebované čísla:

12 14 20 21 45 49 4

Vyžrebované čísla podľa poradia:

21, 20, 14, 45, 49, 12, 4

730 108,00 €

733 187,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****45 0 0,00 €
Bonus 6 + *****5 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 10 1 642,70 €
IV. 4 658 36,00 €
V. 3 13644 5,30 €
Loto 2. ťah Jackpot: 1 389 756,08 €

Vyžrebované čísla:

6 13 16 36 46 47 49

Vyžrebované čísla podľa poradia:

16, 47, 6, 36, 46, 13, 49

1 524 826,06 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****45 0 0,00 €
Bonus 6 + *****5 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 10 951,60 €
III. 5 20 821,30 €
IV. 4 736 32,20 €
V. 3 12825 5,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.