Výsledky žrebovania

38. stávkový týždeň dátum žrebovania: 18. september 2018 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 5 680 572,70 €

Vyžrebované čísla:

2 3 4 6 8 19 30 3

Vyžrebované čísla podľa poradia:

4, 6, 8, 30, 3, 2, 19, 3

163 336,50 €

5 740 131,70 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 4 714,50 €
5. 5 + 1 34 96,00 €
6. 5 113 28,90 €
7. 4 + 1 500 10,60 €
8. 4 1943 7,30 €
9. 3 + 1 2739 4,00 €
10. 2 + 1 7589 2,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.