Výsledky žrebovania

12. stávkový týždeň dátum žrebovania: 23. marec 2019 (sobota)

Euromilióny Jackpot: 6 875 200,55 €

Vyžrebované čísla:

1 3 8 14 19 22 24 6

Vyžrebované čísla podľa poradia:

24, 1, 14, 19, 22, 3, 8, 6

215 767,50 €

6 960 699,55 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 1 3 236,50 €
3. 6 + 1 3 1 078,80 €
4. 6 6 629,30 €
5. 5 + 1 27 159,80 €
6. 5 173 24,90 €
7. 4 + 1 377 18,60 €
8. 4 2371 7,90 €
9. 3 + 1 2301 6,30 €
10. 2 + 1 6283 4,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.